Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aluminium, (US) aluminum
folia ~wa aluminium foil

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (of) aluminium

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ALUMINIUM

ALUMINUM