ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DISQUIET

DISTURB

EMBARRASSMENT

FIDGET

INQUIETUDE

PERPLEXITY

PUZZLE

PUZZLEMENT

SUSPENSE

TROUBLE

BOTHER

EMBARRASS

Nowoczesny słownik polsko-angielski

embarrasment

imbroglio