Słownik polsko-angielski

dypl. ambassador
~ obcego państwa - foreign ambassador
~ w Berlinie - ambassador to Berlin

Wordnet polsko-angielski

(a diplomat of the highest rank
accredited as representative from one country to another)
ambassador, embassador

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(przy/w) ambassador (at)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C ambassador
(fig, rzecznik) advocate (of)

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m ambassador Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Ambasador Pełnomocny Ambasador Plenipotentiary

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AMBASSADOR

ENVOY

MESSENGER

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m ambassador (w Polsce to Poland)

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

dypl. ambassador

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ambassadress

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ambasador udostępnił salę balową. ~~~ Bardzo odpowiednie miejsce.
And the hotel gave us the ballroom for it -- very appropriate room.

TED

Być może pani ambasador powinna zrobić to samo w swoim parlamencie, jak również we własnym kraju.
Perhaps you, Ms Itzik, should do the same in your parliament and in your country too.

statmt.org

Byłam w ONZ jako ambasador.
I'll tell you what happened.

TED

Przewodniczący Rady, ambasador Costea, był w Brukseli w ubiegłym tygodniu, aby dokonać przeglądu przygotowań Rady i Parlamentu do siódmej sesji.
The President of the Council, Ambasador Costea, was in Brussels last week to brief the Council and Parliament on preparations for the Seventh Session.

statmt.org