Wordnet polsko-angielski


1. (a feeling of self-respect and personal worth)
pride, pridefulness
synonim: honor
synonim: duma
synonim: poczucie własnej godności
synonim: cześć
synonim: dobre imię
synonim: godność
synonim: ambitność
synonim: podniesione czoło

2. (a cherished desire
"his ambition is to own his own business")
ambition, aspiration, dream: : synonim: żądza sukcesu
synonim: aspiracja
synonim: ambitność

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ambicja (w dążeniu do) ambition
(duma) pride, self-esteem, self-respect
o wygórowanych ~ach high-flyer
bez większych ~cji unambitious

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C ambition
pride: człowiek bez ~i unambitious man
mieć ~ę do zrobienia czegoś to be ambitious to do sth
mieć wygórowane ~e to be a high-flyer
ranić czyjąś ~ę to hurt sb's pride

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

METTLE

AMBITIOUSNESS

ASPIRATION

PRIDE

DIGNITY

ARROGANCE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f ambition

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

ambition

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

ambition
~ ukierunkowana na robienie kariery - career ambition
~ zawodowa - professional ambition

Nowoczesny słownik polsko-angielski

self respect