Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U anathema; excommunication

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANATHEMA

CURSE

DISTRESS

MALEDICTION

DAMN

Słownik religii polsko-angielski

anathema, curse