Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka aneroid;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

aneroidalny

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n aneroid, barometr aneroidalny

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Barometr przeponowy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s aneroid
~ box puszka aneroidowa
~ chamber komora aneroidowa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANEROID

Wordnet angielsko-polski

(a barometer that measures pressure without using fluids)
aneroid
synonim: aneroid barometer

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

aneroidowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

instr.,meteo. aneroid

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

meteo. barometr aneroidowy

Słownik techniczny angielsko-polski

aneroid m, barometr aneroidalny