Wordnet polsko-angielski

(an expression that is used in Great Britain (especially as contrasted with American English) )
Anglicism, Briticism, Britishism

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U anglicism

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANGLICISM

BRITICISM