Wordnet polsko-angielski

(a form containing a set of questions
submitted to people to gain statistical information)
questionnaire
synonim: kwestionariusz

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(kwestionariusz) questionnaire
(badanie opinii) poll, public opinion poll
~ Gallupa Gallup poll
wypełniać ~tę to fill in/up a questionnaire
przeprowadzać ~tę (badanie opinii) to poll

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C questionnaire; poll; survey

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. inquiery
2. survey
3. am. pool ~a dobrowolna voluntary inquiry ~a korespondencyjna postal inquiry, postal survey, mail inquiry, mail survey ~a przeprowadzona na reprezentatywnej grupie a pool based on a representative sample odpowiadający na ~ę respondent, informant przeprowadzający ~ę dla spisu ludności enumerator

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

inquiry n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

inquiry, enqueńte

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ENQUIRY

INQUIRY

POLLING

QUERY

QUESTIONNAIRE

FORM

GALLUP POLL

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f questionnaire
public opinion poll
inquiry
enquiry

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

(formularz) questionnaire
(badania) inquiery
~ na temat gospodarki wodnej - water management inquiry

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

(formularz) questionnaire (badania) inquiry~ na temat gospodarki odpadami waste mangemnt inquiry~ na temat środowiska environmental inquiry

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

poll

Nowoczesny słownik polsko-angielski

survey