Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(list) anonymous letter

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(człowiek) anonymous person
(list) anonymous letter, poison-pen letter

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(osoba) anonymous person.
2.
(list) anonymous letter
(pej) poison-pen letter

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m (list, osoba) anonymous letter (person)

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m anonymous letter ~ z pomówieniami poison-pen letter

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANONYM

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

anonymous letter

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

anonym; im. Anonymous

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Logowanie się nie jest wymagane, więc przeglądający i redaktorzy mogą pozostać anonimowi.
Sign-in isn't required, so viewers and editors may show up as anonymous.

Google

Ale okazuje się, że tylko około 18 procent edycji w witrynie przeprowadzają anonimowi użytkownicy.
But it turns out that only about 18 percent of all the edits to the website are done by anonymous users.

TED

Są całkowicie anonimowi jako tacy.
They're completely anonymous, as it were.

TED

Nie mogą pozostać anonimowi.
They must not remain anonymous.

TED

Jesteśmy anonimowi.
We are anonymous.

TED