Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj anti-alcoholic: ruch ~ temperance movement

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TEETOTAL

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

anti-alcoholic, teetotal