Słownik polsko-angielski

fiz. antimatter

Wordnet polsko-angielski

(matter consisting of elementary particles that are the antiparticles of those making up normal substances)
antimatter

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U antimatter

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANTIMATTER

Słownik techniczny polsko-angielski

f antimatter