Słownik polsko-angielski

adj. anti-Semitic

Wordnet polsko-angielski

(relating to or characterized by anti-Semitism
hating Jews)
anti-semitic, antisemitic
synonim: antyżydowski
synonim: żydożerczy

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

anti-Semitic

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj anti-Semitic

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. anti-Semitic, Antisemitic