Słownik polsko-angielski

adj.,med. antiseptic

Wordnet polsko-angielski

(thoroughly clean and free of or destructive to disease-causing organisms
"doctors in antiseptic green coats"
"the antiseptic effect of alcohol"
"it is said that marjoram has antiseptic qualities")
antiseptic

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

antiseptic

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj antiseptic

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRESERVATIVE

Słownik techniczny polsko-angielski

colyseptic, antiseptic