Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

annulment, cancellation

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C annulment
abrogation
dissolution

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr annulment, nullification

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. annulment
2. cancellation ~ długu cancellation of debt ~ składki cancellation of premiu

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. annulment
2. revocation
3. rescission
4. cancellation
5. invalidation ~ długu cancellation of debt ~ składki cancellation of premium

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DEFEAT

ANNULMENT

DEFEASANCE

DILUTION

DISCOUNT

NULLIFICATION

RESCISSION

CANCELLATION

ABATEMENT

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

pr. cancellation~ decyzji decision cancellation~ pozwolenia permit cancellation~ zezwolenia licence cancellation

Nowoczesny słownik polsko-angielski

abrogation

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Sankcje, takie jak anulowanie wiz dla przywódców i ich rodzin.
Sanctions such as withdrawing all visas for the leaders and their families.

statmt.org

Cokolwiek odpowiada za to anulowanie, jest ściśle związane z przyczynowością czasową.
So whatever is responsible for this cancellation is extremely tightly coupled with tempo causality.

TED

Stwierdzenie "głębokie zmiany obowiązujących traktatów” brzmi dla mnie, jak zwykłe anulowanie kodeksu.
A 'profound revision of the existing Treaties' sounds like tearing up the rule book to me.

statmt.org

Bezpośrednia pomoc budżetowa lub anulowanie długów kraju - to działania, jakie należy natychmiast podjąć.
Direct budget aid or cancelling the country's debts - that is the way forward immediately.

statmt.org

Anulowanie referendum stanowi naruszenie tego artykułu.
To cancel a referendum is a violation of this article.

statmt.org