Słownik polsko-angielski

pr. appeal

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(odwołanie) appeal
apelacja od decyzji: appeal from a decisionapelacja wniesiona w celu uzyskania na czasie: sham pleaapelacja wzajemna: cross-appeal, counter plaintiffbez apelacji: without appealcofnięcie apelacji: withdrawal of the appealnie podlegający apelacji: unappealable (o wyroku) odrzucenie apelacji: dismissal of an appealosoba apelująca: appellantpodstawa apelacji: grounds of appealprawo apelacji: the right of appealstrona wnosząca apelację: plaintiff in erroruzasadnienie apelacji: reasons for appealwnoszący apelację: appellantzapowiedź apelacji: notice of appealzapowiedź wystąpienia o zgodę na złożenie apelacji: notice of application for leave to appealdopuścić apelację: to allow an appealodrzucić apelację: to reject an appeal, to dismiss an appealprzyjąć apelację: to allow an appealwnieść apelację: to make an appeal, patrz: złożyć apelacjęwnieść apelację w sądzie wyższej instancji: to lodge an appeal with a higher tribunalwnieść apelację wzajemną: to cross-appealzłożyć apelację: to lodge an appeal, patrz: wnieść apelacjęapelacja może być wniesiona: appeal lies (can be made) bez apelacji: without appeal, finally, irrevocably

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

appeal
wnosić ~cję to lodge an appeal
sąd ~cyjny court of appeal

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (leg) appeal: wnosić ~ę to appeal

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f prawn. appeal
wnieść apelację - to appeal (do kogoś - to sb)

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

appeal, judicial review, act of appeal~ dopuszczalność - allowability of appeal~ instancja odwoławcza - appeal instance~ koszty - appeal costs~ oddalić - to dismiss an appeal~ od orzeczenia sądu - appeal against a court decision~ od podatku - appeal against tax~ odrzucenie - declaring an appeal inadmissible, refusal to allow an appeal~ odrzucić - not to allow an appeal, to declare an appeal inadmissible~ od wyroku - appeal against a judgment~ skazującego - appeal against a sentence~ sporządzić - to draw up an appeal against a sentence~ pozwany w apelacji - appeal defendant~ prawo do - right of appeal~ rozstrzygać - to settle an appeal~ spóźniona - delayed appeal~ termin na wniesienie - deadline for lodging an appeal~ uniewinniony po apelacji - acquitted on appeal~ wnieść - to lodge an appeal against a judgment~ od orzeczenia - to lodge an appeal against a judgment~ wnoszący - appellant~ wycofać - to withdraw an appeal~ wycofanie - withdrawal of appeal~ wynik - outcome of an appeal/appeal product~ zasadna - grounded appeal~ złożyć apelację od wyroku - to lodge an appeal against a judgment

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f appeal ~a od wyroku appeal against conviction, appeal against sentence ~a wzajemna cross appeal strona składająca ~ę appellant strona, przeciwko której wniesiono ~ę appelee odrzucić ~ę to dismiss the appeal, to reject the appeal wnieść ~ę to appeal, to institute an appeal, to lodge an appeal od wyroku służy ~a the judgment is subject to appeal, an appeal leis

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

APPEAL

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

appeal appellation

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

pr. appeal~ od decyzji appeal against a decision

Nowoczesny słownik polsko-angielski

appellation