Wordnet polsko-angielski

(requiring evidence for validation or support)
a posteriori

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj a posteriori