Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj chemist's
pharmaceutical

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

officinal adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OFFICINAL

PHARMACEUTIC

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

drug

Nowoczesny słownik polsko-angielski

drugstore

pharmacy

chemist's