Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

odrzucona arytmia

Wordnet angielsko-polski

(a unit of surface area equal to 100 square meters)
ar
synonim: are

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

+54 264 4213409 Prüfungengen: Fit 1, Fit 2, SD1, SD2, ZDj, ZD, B2, C1 ireneruhemann@live.com.ar
Das Web-Angebot des Goethe-Instituts steht im Moment nicht zur Verfügung.

Goethe Institut

To jest AR-15, był bardzo popularny tutaj, w Rio przez długi czas... dobry do zasypania ołowiem.
This is an AR-15, been very popular here in Rio for a long time... good for pumping lead.

OpenSubtitles

How certain ar e you that this was a male?
Jak pewni jesteście, że to był mężczyzna?

By the way, Lauren, did you finish your book on tattoo ar?
A tak przy okazji, Lauren skończyła swoją książkę o sztuce tatuażu?

I'm willing to commit if you ar e.
Jestem na to gotowa, jeśli i ty jesteś.

I have worshipped you from af ar, but now you are near.
Oddawałem ci cześć z daleka, teraz jesteś blisko.

We're getting out of here. ar from here.
Wynosimy się z stąd. Daleko z stąd.

Ar e you in my dr eam, too?
Czy ty też jesteś w moim śnie?

In Ar Rifa, this commander taught us something about seizing the initiative.
W Ar Rifie ten dowódca nauczył nas czegoś o przejmowaniu inicjatywy.

Ar Mo, I want to go home
Ar mo! Chcę do domu!

Our Father,who ar in Heaven, hallowed be Thy name.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje.

Ar Mo, I am giving you my Son
Ar mo, oddaję ci go.

W e lost our son Luke in the Gulf W ar, Desert Storm.
Straciliśmy naszego syna, Luka na wojnie w zatoce, podczas Pustynnej burzy.

What ar-- oh, you're here?
Co Ty... pracujesz tu?? Tak.

All sane people on the island of Ireland have condemned this atrocious act - the murder of Constable Ronan Kerr - ar dheis Dé go raibh a anam.
Wszyscy rozsądni mieszkańcy Irlandii potępili ten straszliwy czyn - zabójstwo posterunkowego Ronana Kerra - ar dheis Dé go raibh a anam.