Wordnet polsko-angielski

(tending to domineer)
domineering
synonim: apodyktyczny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

arbitrary

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj arbitrary
imperious

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

arbitrary~ ingerencja władz publicznych - arbitrary interference by the public authorities~ ingerencja w wolność jednostki - arbitrary interference in an individual’s liberty~ powództwo - arbitrary action~ pozbawienie wolności - arbitrary deprivation of liberty

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

arbitrary adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MASTERFUL

HIGH-HANDED

ABSOLUTE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

arbitrary, discretionary

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. arbitrary

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Studenci są aresztowani i w sposób arbitralny skazywani, dotyczy to także innych osób.
Students are being arrested and arbitrarily convicted, as are others.

statmt.org

Gospodarki silne i słabe arbitralnie wrzuca się do tego samego worka.
Economically strong and weak economies are first arbitrarily thrown together in the same pot.

statmt.org

3) Kary zostały ustanowione arbitralnie, zwłaszcza na etapie czwartym.
3. Fines have been laid down arbitrarily, particularly in phase 4.

statmt.org

Kara śmierci wykonywana jest arbitralnie, szczególnie względem nieletnich.
The death penalty is also arbitrarily used, especially on minors.

statmt.org

Po pierwsze, uwolnienie wszystkich arbitralnie aresztowanych.
Firstly, the release of all those who have been arbitrarily arrested.

statmt.org