Wordnet polsko-angielski

(related to or dealing with or devoted to archaeology
"an archaeological dig"
"a dramatic archaeological discovery")
archaeological, archeological, archaeologic, archeologic

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

archaeological, (US) archeological

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj archaeological

Nowoczesny słownik polsko-angielski

archeological