Słownik polsko-angielski

arrest; detention; (budynek) detention quarters; detention barracks; detention room
~ domowy - house arrest, restriction to quarters, arrest in quarters
~ garnizonowy - garrison detention
~ koszarowy - confinement to barracks
~ lekki - open arrest
~ prewencyjny - protective custody
~ ścisły - close arrest
~ śledczy - pending trial
~ wojskowy - military arrest, military place of confinement
~ za nieposłuszeństwo - arrest for disobedience

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(pomieszczenie) prison, gaol, lock-up house of detention
(pozbawienie wolności) arrest, custody, confinement, detention
committal, sl nick sl., (pomieszczenie) detention ward, lock-up, restraint
areszt domowy: house arrest, open arrestareszt disciplinary: barracks am. woj.areszt jako kara za wykroczenie: arrest as a penalty for petty offenceareszt obostrzony: close arrestareszt ochronny: protective custodyareszt odosobniony: close confinement, solitary confinementareszt osoby: szk. arrestmentareszt prewencyjny: preventive custody, detention on suspicion, detention on awaiting trial, protective custody, preventive arrest, preventive detention, protective arrestareszt ścisły: close arrestareszt śledczy: detention in custody pending inquiry, detention on (under) remandareszt tymczasowy: preliminary custody, provisional custody, detention awaiting trialareszt w pojedynczej celi: close (solitary) confinementareszt wojskowy: military custodyareszt za długi: detention for debtsareszt zapobiegawczy: protective arrest, protective custodyareszt zwykły: open arrestkara aresztu: penalty of arrestkara aresztu domowego: house custody, house arrestkara aresztu zastępczego: penalty of alternative arrestnakaz przyjęcia do aresztu: committal ordernakaz sądowy nałożenia aresztu (na majątek) : writ of attachmentnałożenie aresztu: attachment, distraintnałożenie aresztu na majątek: sequestrationobłożenie aresztem: distressobłożony aresztem: under attachmentosoba nakładająca areszt: seizorpod aresztem: under arrestpod karą aresztu: under penalty of arrestprzedłużenie aresztu: extension of custodyuchylenie aresztu: lifting of the seizureuchylenie aresztu tymczasowego: quashing the detention awaiting trialzaliczenie aresztu tymczasowego na poczet kary: including the period of provisional custody into the term of penaltyzwolnienie z aresztu: release from custodybyć doprowadzonym z aresztu: to appear on demandnałożyć areszt: to attach, to distrainnałożyć areszt na coś: to place sth in custodynałożyć areszt na kogoś: to put sb under arrestnałożyć areszt na mienie: to put under stoppageobłożyć aresztem: to distrain, to distress, to levy a distress, to levy an attachmentobłożyć coś aresztem: to impound sth, to seize sth, to confiscate sthosadzić w areszcie: to arrest, to put in prison, to lock-uppołożyć areszt na coś: to seize sth, to confiscate sth, to impound sthpozostawać w areszcie: to be under arrestskazać na miesiąc aresztu: to sentence to one month's confinementtrzymać w areszcie: to keep in custodyumieścić kogoś w areszcie: to place sb under confinementuwolnić kogoś z aresztu: to release sb from custodyzamienić areszt na grzywnę: to convert imprisonment to a finezamienić karę na areszt: to convert a penalty to custodyznajdować się w areszcie: to be in custodyznajdować się w areszcie śledczym: to be on remandzwalniać z aresztu: to release from attachmentzwalniać z aresztu za kaucją: to bail out-w areszcie: in custody

Wordnet polsko-angielski

(a correctional institution used to detain persons who are in the lawful custody of the government (either accused persons awaiting trial or convicted persons serving a sentence) )
jail, jailhouse, gaol, clink, slammer, poky, pokey

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(aresztowanie) arrest
(pomieszczenie) detention, custody
~ wojskowy (pomieszczenie) guardhouse
~ zapobiegawczy preventive custody
osadzić kogoś w ~szcie to take sb into custody
tymczasowy ~ dla młodocianych remand centre

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U arrest: nakładać ~ to put under arrest

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m arrest (miejsce) detention house
areszt domowy - house arrest
być w areszcie - to be under arrest (in custody)

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. arrest
2. custody ~ dla młodocianych detention centre ~ domowy house arrest ~ doraźny summary arrest ~ obywatelski citizen’s arrest ~ odosobniony solitary confinement ~ prewencyjny preventive detention ~ przedprocesowy pretrial detention ~ śledczy remand centre ~ tymczasowy
1. executive detention
2. preliminary custody ~ zapobiegawczy protective custody nałożenie ~u na ładunek arrest of a cargo obłożenie ~em goods under arrest, goods under attachment, good under distraint nałożyć ~ to place under arrest, to put under arrest, to levy an attachment zwolnić z ~u
1. (osobę) to deliver from custody
2. (rzecz) to release from attachment, to lift the seizure

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LOCK-UP

ACCOUCHEMENT

ARRESTING

CUSTODY

DETENTION

ENCASEMENT

FINDING

JAIL

GAOL

HOLDBACK

IMPRISONMENT

LAG

PRISON

SEIZURE

ARREST

POUND

QUOD

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. arrest
2. custody

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m arrest, ~solitary confinement

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

arrest, custody, detention
2. (zajęcie, konfiskata rzeczy), seizure

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

arrest
confinement
detention
custody

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

array

attention

glasshouse

joint

retention

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Suu Kyi spędziła ponad 13 z ostatnich 19 lat w areszcie domowym w Rangunie.
Suu Kyi has spent more than 13 years of the past 19 years confined to her Rangoon home.

statmt.org

Obecnie wybrany w wyborach powszechnych prezydent przebywa w areszcie domowym w pensjonacie.
At present, the elected President remains imprisoned in a guest villa.

statmt.org

Poprzez euro nie zrobiliście nic innego jak tylko uwięziliście ludzi w ekonomicznym areszcie.
What you have done with this euro is you have trapped people in an economic prison.

statmt.org

Obecnie w Finlandii przebywa w areszcie para Czeczeńców, Hadižat i Malik Gatajewowie.
In Finland at present, there is a Chechen couple, Hadižat and Malik Gataev, who have been detained.

statmt.org

Podczas tego samego wydarzenia zatrzymano nielegalnie setki osób, które w areszcie poddano torturom.
On the same occasion several hundred people were illegally detained and tortured in prison.

statmt.org