Wordnet polsko-angielski

(an obsolete firearm with a long barrel)
arquebus, harquebus, hackbut, hagbut
synonim: arkabuz
synonim: arkebuza

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (hist) (h) arquebus

Nowoczesny słownik polsko-angielski

arquebus

hackbut

harkbus

harquebus