Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autocratic

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj autocratic

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. autocratic

Nowoczesny słownik polsko-angielski

autarchic