Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(kłótliwy) rowdy
(tryb życia) adventurous

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj adventurous
(liter): powieść ~a adventure story

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BRAVE

QUARRELSOME

RACKETY

RASH

RISKY

ROISTERING

STORMY

VENTURESOME

PUGNACIOUS

PICARESQUE

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. adventurous
rowdyish
quarrelsome
scandalous

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

adventurous

hazardous

rowdy

swashbuckling

Nowoczesny słownik polsko-angielski

adventuresome

blood-and-thunder

roudy