Słownik polsko-angielski

breakdown; failure; emergency (pl. emergencies); damage
~ drobna - minor failure
~ instalacji - installation failure, plant failure
~ jądrowa - nuclear accident
~ komputera - computer failure
~ napędu - tech. drive failure, propulsion failure
~ oświetlenia - lighting failure
~ poważna - major failure, major accident
~ przemysłowa - industrial accident, industrial emergency
~ przyrządów - instrument failure
~ przyrządów pokładowych - nawig. on-board instrument failure; lotn. flight instrument failure; mar. shipboard instrument failure
~ rurociągu - piping failure
~ samolotu - aircraft failure
~ sieci - el. power failure, electric failure, power cut
~ silnika - engine failure
~ silnika napędowego - lotn. power-plant failure
~ spowodowana przez środki chemiczne - chemical accident
~ spowodowana wadami konstrukcji - structural failure
~ urządzeń - equipment breakdown, equipment failure
~ urządzeń pokładowych - onboard equipment failure
~ urządzeń zabezpieczających - protective equipment failure, failure of pollution control equipment
~ zakładu - plant failure
~ zasilania - el. power (supply) failure, power cut

Wordnet polsko-angielski

(a cessation of normal operation
"there was a power breakdown")
breakdown, equipment failure
synonim: uszkodzenie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

breakdown, failure, trouble
~ przypadkowa random failure

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C breakdown
damage

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

breakdown~ doznać - to have a breakdown~ mała (m.) - petty average, P/A, P/AV~ morska - average~ ogólna zagraniczna (m.) - – Foreign General Average, FGA~ poszczególna (m.) - particular average, PA~ statku - damage to ship, average damage~ w przewozach morskich - damage in sea carriage~ wspólna/wielka - general average, GA

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. breakdown
2. average ~a częściowa partial loss ~a morska average ~a poszczególna particular average~a wspólna general average, gross average akt ~i wspólnej general average adjustment dokonywać rozliczenia ~i wspólnej to settle the general average doznawać ~i to bear the averageustalać udziały uczestników ~i wspólnej to apportion the general average

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. average
2. breakdown, malfunction ~a morska average ~a poszczególna particular average ~a rozliczona według prawa międzynarodowego foreign general average ~a wspólna general average, gross average akt ~i wspólnej general average adjustment „z ~ą poszczególną włącznie” ‘with particular average’ „z wyłączeniem ~i wspólnej” ‘free from general average’ dokonać rozliczenia ~i wspólnej to settle the general average doznać ~i to bear the average ustalić udziały uczestników ~i wspólnej to apportion the general average

Słownik architektury polsko-angielski

(f) breakdow

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

failure n

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

average damage, damage (to ship), masz. breakdown, failure

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACCIDENT

DAMAGE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

1. average 2. breakdown, malfunction 3.damage

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f damage
crash
mieć ~ę pot.~break down
mors. average

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

accident, breakage

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

emergency
breakdown
failure
~ eksploatacyjna - operational failure
~ instalacji facility failure, plant failure
~ kolektora ściekowego sewer failure
~ oczyszczalni ścieków sewage works failure
~ poważna major emergency, major accident
~ procesu oczyszczania IS treatment process failure
~ przemysłowa industrial accident
~ rurociągu piping failure
~ sieci elek. power failure
~ silnika engine failure, engine fault
~ spowodowana przez środki chemiczne chemical accident
~ spowodowana zanieczyszczeniem wody water pollution emergency
~ sprzętu equipment failure
~ systemu sterowania steering system failure
~ urządzeń equipment breakdown, equipment failure
~ urządzeń oczyszczających treatment equipment failure
~ urządzeń przeciwpowodziowych flood defence failure
~ urządzeń zabezpieczających środowisko protective equipment failure, failure of pollution control equipment
~ zasilania power breakdown, power failure
~ zbiornika (retencyjnego) reservoir failure

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

accidentbreakdownemergencytech. failure~ eksploatacyjna tech. operating failure, operational accident~ instalacji facility failure, plant failure~ jądrowa nuclear accident~, poważna OŚmajor emergency~ przemysłowa industrial accident~ rurociągu piping failure, pipeline failure~ sprzętu equipment failure~ urządzen equipment breakdown, equipment failure~ urządzeń ochrony środowiska failure of pollution control equipment~ worka (odpylacza) OP bag failure~ zasilania power breakdown, power failure

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

breakdown

catastrophe

failure

incident

malfunction

Nowoczesny słownik polsko-angielski

crash

break-down