Wordnet polsko-angielski

(the radical -NO2 or any compound containing it (such as a salt or ester of nitrous acid) )
nitrite
synonim: azotan (III)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U (chem) nitrite

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

nitrite n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NITRITE

Słownik techniczny polsko-angielski

m nitrite