Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

asylee, asylum seeker

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

asylum seeker