Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dziecię, niemowlę; laska, cizia;
out of the mouths of babes (and sucklings) - Ustami dziecięcia prawda przemawia.;
babe in the woods - naiwne, niewinne dziecię;
babe in arms - naiwniak;
babe in arms - naiwniak;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (lit, fig)
1.
(baby) niemowlę
dziecko
2.
(colloq, used to address esp. a young woman) dziewczyna.
3.
~ in the woods naiwniak

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) dziecko, dziecię, dziecinka
~ in arms naiwniak

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dziecinko

kochanie

króliczku

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEMOWLĘ

DZIECKO

NAIWNIACZEK

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

dziecię
dziecinka

Wordnet angielsko-polski

(a very young child (birth to 1 year) who has not yet begun to walk or talk
"the baby began to cry again"
"she held the baby in her arms"
"it sounds simple, but when you have your own baby it is all so different")
niemowlę, dzidziuś, bobas, bobo, niemowlak, dzidzia, bobasek, dzieciątko
synonim: baby
synonim: infant

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

(także babes) kotek, kochanie, myszka itp (pieszczotliwe określenie kobiety)
brachu, stary (bezpośredni zwrot w stosunku do mężczyzny, bliskiego przyjaciela - używany rzadziej)

panienka, kociak, laska, towar
dupa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dzieciątko

dziecinka

naiwniak

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Laughter) He's got to find himself a babe and then he's got to latch on for life.
Musi znaleźć sobie panienkę, a następnie trzymać się jej do końca życia.

TED

This is the spruce Gran Picea, which at 9,550 years is a mere babe in the woods.
To jest świerk Gran Picea, który, mając zaledwie 9 550 lat, jest jeszcze młodzieniaszkiem.

TED

And they came with haste, and found both Mary and Joseph, and the babe lying in the manger.
A tak spiesząc się, przyszli i znaleźli Maryję i Józefa, i ono niemowlątko leżące w żłobie.

Jesus Army

And I will give children to be their princes, and babes shall rule over them.
I dam im dzieci za książęta; dzieci mówię panować będą nad nimi.

Jesus Army

With the best will in the world, this is not a topic anyone would have expected to hear much about from Take That when Why Can't I Wake Up With You? and babe were bestriding the charts.

www.guardian.co.uk

(The Red Sox went 86 years without a World Series after selling the legendary babe Ruth to their biggest rivals, the NY Yankees).

www.guardian.co.uk

Their rink names said it all: Smashley Simpson, Bloody Holly, Maggie Mayhem, babe Ruthless.

www.guardian.co.uk

G?¤nswein is the undisputed Vatican babe and is a keen pilot, skier and tennis player.

www.guardian.co.uk

I never thought I'd see a babe like you again.
Nie myślałem, że kiedyś zobaczę jeszcze taką ślicznotkę. - Ty nie...

So this girl you met, she a babe or what?
Więc ta dziewczyna, którą poznałeś, to zwykły kociak czy co?

I think this is going to be good for us, babe.
Myślę, że to będzie dobre dla nas, kochanie.

So, babe, I was thinking maybe we could go on our first real date.
Pomyślałam, że moglibyśmy iść na naszą pierwszą prawdziwą randkę.

Game of our lives is right around the corner, babe.
Gra naszych żyć ma rację dookoła kąta, dziecinki.

Babe, I'm in the middle of a conversation right now.
Babe, jestem w środku z rozmowy już teraz.

Well, babe, it would really make my mother happy, come on.
Cóż, kochanie, to naprawdę moja matka szczęśliwy, daj spokój.

The babe who thought the house was too big for her finger.
Ta, która uznała, że dom jest za duży na jej palec.

You can do that in the morning, babe, come to bed.
Możesz to zrobić rano, kochanie, chodź do łóżka.

I need to know that this babe can do it.
Muszę wiedzieć, że da sobie rade.

I thought it was supposed to be Babe, not a baby.
Myślałem, że to będzie Babe, nie dziecko.

That leaves me more time to give to the young babe.
To daje mi więcej czasu dla młodszej panienki.

But, babe, you can't tell the guys about all the stuff we do.
Ale, kochanie, nie możesz powiedzieć o wszystkich facetów rzeczy robimy.

Carried like a babe, And brought me home… to you!
Niósł jak dziecię i sprowadził do domu Do ciebie!

Babe, you need to get some powder on that thing.
Kochanie, potrzebujesz trochę pudru na to coś.

I don't know whether that's such a good idea, babe.
Nie wiem, kochanie czy to taki świetny pomysł...

The other day this total babe got in my taxi.
Pewnego dnia taka laska wsiadła do mojej taksówki.

You should know this place is a real babe magnet.
To miejsce to prawdziwy magnes na panienki.

You were just a babe in huge diapers back then.
Byłaś wtedy jeszcze dzieckiem w ogromnych pieluchach.

Actually it's 55th. But we are on our way, babe.
Właściwie jest na 55 pozycji, ale to jest dla nasz szansa, skarbie.

Babe, put away the gun. This is radio, not television.
Nie jestem aktorem. Kotku, odłóż spluwę. To radio, nie telewizja.

We've had our eye on it for almost a decade, right, babe?
Mamy na to oko już od jakiś 10 lat, prawda kochanie?

Okay babe, this is one of the reasons i get called a bitch.
Okej misiu, to jest jedna z przyczyn że mnie nazywają suka.

Babe? Call me later, but this house has a pool and a tennis court.
Zadzwoń do mnie później, ale ten dom ma basen i kort tenisowy.

No, seriously, babe, I cut people up for a living.
Nie, poważnie mała, zarabiam na życie patroszeniem ludzi.

I was just making out with my new babe.
Właśnie całowałem się z moją nową laską.

Look, the name is Cindy, and don't call me babe.
Mam na imię Cindy, i nie nazywaj mnie kochaną.

Met the babe from yesterday, with the car and the tits.
To ta dziewczyna z wczoraj, z samochodem i cyckami.

So what do you want me to do about it, babe?
Więc co ja miałbym z tym zrobić, słodziutka?

Napoleon, I'm sure there's a babe out there for you too.
Jestem pewien, że gdzieś tam dla ciebie też jest dziewczyna.

You know, I got a little present for you, babe.
Mam coś dla ciebie, mała, drobny prezent.

Babe, I got to get to a phone, get some help out here.
Kochanie, muszę się dostać do telefonu, sprowadzić jakąś pomoc.

Babe, we're pretty much on fumes till the end of the month.
Do końca miesiąca będziemy ciągnąć na oparach.

Tell me, who is this babe at the hotel?
Powiedz mi, kim jest ta cizia w hotelu?

Be there at that address in two hours, babe!
Bądź pod tym adresem za 2 godziny, skarbie!

It could be an old canor a piece of glass, babe.
Nie wiem, to może być stara puszka, albo kawałek szkła.

But, babe, you got to remember, it's just one parade.
Ale pamiętaj, że to tylko jedna parada.

Hey, you really think this babe is going to call you?
Hej, naprawdę sądzisz, że ten kociak do ciebie zadzwoni?

And I was a babe in a basket too.
Ja też byłem dzieckiem w koszyku.

You're a total babe, and you have a power.
Jesteś laska i masz moc.

You might be right, babe, but you can't make decisions for the whole group.
Może masz rację, ale nie możesz podejmować decyzji za cały zespół.

Babe, Walter and I worked on that thing for two weeks.
Walter i pracowałem dwa tygodnie na to.

Kat babe, what do we owe you for the table dance?
Co jesteśmy ci winni za taniec na stole?

Growing up here, this place must have been a reaI babe magnet.
Kiedy tu dorastałeś, to miejsce musiało być magnesem na panienki.

Babe, you know I don't like to be touched after,
Kotku wiesz, że nie lubię być dotykany po tym, ok?

I may have a law degree, but I was hired for being a babe.
Może i mam stopień z prawa, ale zostałam zatrudniona za bycie laseczką.

Babe, they're looking for a brunette, and you have blonde hair.
Oni szukają brunetki, a ty masz blond włosy.

Babe Ruth had 60 home runs in one season.
Kiedyś, 1000 lat temu Babe Ruth zaliczył 60 home runs w 1 sezon

There's nothing else new here. Reach me if you can. Babe.
Poza tym nic nowego. ” Skontaktuj się, jeśli możesz, Babe.