Wordnet polsko-angielski

(having unsuitable feminine qualities)
effeminate, emasculate, epicene, cissy, sissified, sissyish, sissy
synonim: niemęski
synonim: zniewieściały
synonim: zbabiały

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

womanish

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (colloq) women's; womanish

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WOMANLY

Nowoczesny słownik polsko-angielski

girly

woman's

effeminate

girlie