Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Babilończyk, Babilonka; język babiloński;

(Adjective) babiloński;
babylonian captivity - historia niewola babilońska;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BABILOŃSKI

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. babiloński

Słownik religii angielsko-polski

Babilończyk m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Conservative Iranian newspaper raises concern that rare 6th century BC Babylonian artefact may not be returned
The 6th century BC Babylonian object, sometimes described as the world's first human rights charter, arrived in Iran at the weekend and is due to be displayed for four months at the national museum.
Cyrus, king of Persia from 559-530 BC, conquered Babylon in 539 BC and captured Nabonidus, the last Babylonian king, with the aid of Marduk, the god of Babylon. The nine-inch clay cylinder, now 2,500 years old, praises Cyrus's kingly virtues, listing his genealogy as a king from a line of kings.
Written in Babylonian cuneiform, it describes how Cyrus (Koroush in Persian) restored shrines dedicated to different gods and repatriated deported peoples who had been brought to Babylon. It was this decree that allowed the Jews to return to Jerusalem after their expulsion by Nebuchadnezzar II and rebuild their temple.
Other "ancient" places were also recognised. One of the most interesting is the case of Babylon, where the last Babylonian king before the Persian conquest of the city, named Nabonidus, was blamed for wasting his time in digging the city in search of ancient buildings and temples. At that time (c 550 BC), Babylon was more than 2,000 years old. Nabonidus, it seems, was the first recorded archaeologist.

The fact that this decree is in Babylonian says onething.
Świadczy o tym fakt, że dekret ten jest w językubabilońskim.

So there's no need for Ancient Babylonian?
Więc już nie potrzebujecie starożytnego języka babilońskiego?

Esther is a good Babylonian name.
Esther to dobre Babilońskie imię.

Did not go to the Babylonian
Nigdy nie byłem na balecie.

On ground and sea, we will fight you... you, Babylonian spitmeat !
Będziemy bić się z tobą na lądzie i wodzie... Ty kuchciku babiloński!

Before I received your invitation, I was reading of Gilgamesh the Babylonian.
Zanim otrzymałam twoje zaproszenie, czytałam losy Gilgamesh z Babilonu.