Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) historia bachusowy, bachiczny;

(Noun) bachant(ka); bachanalia;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

bachanalie

bachanalia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BACHICZNY

BACHUSOWY

DIONIZYJSKI

BACHANT

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. bachiczny