Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) tło, kulisy; kontekst;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kulisy (teatr.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kulisy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

prospekt

horyzont

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'b{kklÁTn

1. (Zwłaszcza w teatrze) Kulisa
kotara
zasłona The backcloth is illuminated by the burning castle (Zza kulis widać łunę płonącego zamku) - Independent (2001)

2. (Przenośnie) Tło
klimat
atmosfera A full inspection earlier this year praised us, despite a backcloth of additional workload (Po dokładnej inspekcji z początku roku zostaliśmy pochwaleni - mimo generalnie trudnych warunków, w których przyszło nam pracować) - Manchester Evening News (2001)

Wordnet angielsko-polski

(scenery hung at back of stage)
horyzont
synonim: backdrop
synonim: background

Słownik internautów

kulisa
tło

Słownik audio-video Montevideo

tło, horyzont kulisa, zastawka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tło

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It points out that these policies must always be implemented against the backcloth of respect for the EU's Charter of Fundamental Rights.
Zaznacza on, że politykę taką należy zawsze realizować z poszanowaniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

statmt.org

Keep that backcloth in, George, it does for Bosworth Field.
Zostaw to tlo, George, posluzy za Bosworth Field.

It points out that these policies must always be implemented against the backcloth of respect for the EU's Charter of Fundamental Rights.
Zaznacza on, że politykę taką należy zawsze realizować z poszanowaniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.