Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przedwczesny zapłon; strzał do gaźnika;

(Verb) wybuchnąć przedwcześnie; strzelać do gaźnika; nie wypalić;
backfire on sb - odbijać się negatywnie na kimś, ugodzić w kogoś rykoszetem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (of a car) strzał gaźnika
przedwczesny zapłon.vi
1.
(of a car) wydawać huk (spowodowany strzałem gaźnika) .
2.
(fig) odnosić odwrotny skutek
spalać na panewce.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obracać się przeciw komuś
przeciwny skutek, (samoch.) strzelanie w gaźnik

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przeciwpożar

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vi mot. strzelać (w gaźniku)
fig. odbijać się negatywnie (on sb - na kimś)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

If you do so, this will backfire against ordinary people's trust in the European Union.
Jeśli będzie pan to czynił, to podważy pan zaufanie pokładane przez zwykłych ludzi w Unii Europejskiej.

statmt.org

This is a strategy which will backfire.
Strategia ta będzie miała skutek odwrotny do zamierzonego.

statmt.org

I insist that effective measures be taken to ensure that this does not backfire on women.
Nalegam na podjęcie skutecznych środków w celu zapewnienia, aby rozwiązanie to nie odbiło się rykoszetem na samych kobietach.

statmt.org

A reduction in the use of pesticides in these countries compared with their current level of use will backfire on us consumers.
Redukcja stosowania pestycydów w tych krajach w stosunku do aktualnego ich poziomu stosowania obróci się przeciwko nam konsumentom.

statmt.org

It might even backfire.
Może to nawet oznaczać przedwczesny zapłon.

statmt.org

Our plan to beat him at his own game was beginning to backfire.
Nasz plan na pokonanie go we własnym wyzwaniu zaczął się rykoszetem.

If she realizes what you did, your entire plan will backfire.
Jeśli ona sobie uświadomi, co zrobiłeś twój cały plan spełznie na niczym.

Even if your intentions are good, it can backfire drastically.
Nawet jeśli masz dobre intencje, skutek może być fatalny.

And thanks to experience, our next job won't backfire.
I dzięki niemu, nasza następna robota wypali.

How easy would it be to rig Calisto to backfire?
Jak łatwo byłoby sprawić by Calisto zwróciła się przeciwko profesorowi?

I mean, yes, sir. Was that a construct, or did your ring backfire?
To znaczy, tak jest! To była konstrukcja czy pierścień sam ci wystrzelił?

If you do so, this will backfire against ordinary people's trust in the European Union.
Jeśli będzie pan to czynił, to podważy pan zaufanie pokładane przez zwykłych ludzi w Unii Europejskiej.

This could backfire in a myriad of ways.
To może się odbić na milion sposobów.

I insist that effective measures be taken to ensure that this does not backfire on women.
Nalegam na podjęcie skutecznych środków w celu zapewnienia, aby rozwiązanie to nie odbiło się rykoszetem na samych kobietach.

This is a strategy which will backfire.
Strategia ta będzie miała skutek odwrotny do zamierzonego.

This whole thing can backfire on us.
Ta cała sprawa może nam zaszkodzić.

It'll backfire I told you to shut up
Mówiłem ci, żebyś się zamknął.

The car did not backfire!
Samochód nie strzelał!

Ultimately, women are going to find themselves trapped by a text that is being allowed to drift on all points and which will backfire on them.
W ostatecznym rozrachunku kobiety znajdą się w potrzasku tekstu, który za ogólnym przyzwoleniem prześlizguje się po poszczególnych punktach i który uderzy rykoszetem w same kobiety.

All this publicity may backfire.
Ten cały rozgłos może się obrócić przeciwko tobie.

It might even backfire.
Może to nawet oznaczać przedwczesny zapłon.

We receive many letters in this regard telling us to be careful, that simplification is useful but that it ought not to backfire.
Otrzymujemy wiele listów z prośbami o zachowanie ostrożności, by uproszczenie, jakkolwiek wskazane, nie przyniosło skutków odwrotnych od zamierzonych.

A reduction in the use of pesticides in these countries compared with their current level of use will backfire on us consumers.
Redukcja stosowania pestycydów w tych krajach w stosunku do aktualnego ich poziomu stosowania obróci się przeciwko nam konsumentom.

Indeed it seems to me that a 20-week period, although an extremely generous proposal, is liable to backfire on women and be used as an additional argument to not recruit them or to complicate their return to work.
Faktycznie wydaje mi się, że choć propozycja okresu wynoszącego 20 tygodni jest niezwykle szczodra, to może się negatywnie odbić na kobietach i być wykorzystywana jako dodatkowy argument przeciwko zatrudnianiu ich lub utrudniający im powrót do pracy.