Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zalewisko nadrzeczne