Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pyskowanie;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

odszczekiwanie

pyskowanie

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'b{ktOkn Pyskówka That's enough of that backtalk! (Dość już tych pyskówek!) - Student University of Tennessee (1999) Last year, Riverview soccer coach Paul Mastella heard a lot of back talk (W zeszłym roku trener piłkarskiej drużyny Riverview nasłuchał się wielu pyskówek) - Tampa Tribune (2000)