Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pomocniczy, wspierający; zapasowy;
backup copy - informatyka kopia zapasowa;
backup file - informatyka plik zapasowy;

(Noun) wsparcie, poparcie; posiłki; element zapasowy; informatyka kopia zapasowa; gracz rezerwowy;
backup operation - informatyka operacja tworzenia kopii zapasowej;
backup troops - posiłki, wsparcie;
backup supplies - zapasy, rezerwy;
backup process - informatyka proces tworzenia kopii zapasowej;
need backup - potrzebować poparcia, wsparcia;
military backup - wsparcie wojska;
need backup - potrzebować poparcia, wsparcia;
military backup - wsparcie wojska;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wykonywanie kopii zapasowej

zabezpieczenie

archiwizacja

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

wsparcie, poparcie~ credit kredyt wspierającyfinancial ~ wsparcie finansowe

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. wsparcie
2. comp. kopia zapasowa financial backup wsparcie finansoweadj. dodatkowy, zapasowy backup loan bankowa linia kredytowa jako dodatkowe źródło płynności dla emitenta weksli backup supplies zapasy, rezerwy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj zapasowy
~ fuse zapalnik zapasowy (dodatkowy)

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'b{köpn Korek (drogowy) There's a gigantic gridlock on Cumberland Avenue (Na Cumberland Avenue utworzyl sie gigantyczny korek) - Volunteer News [program VWLT-TV Knoxville] (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n wsparcie
zaplecze
komp. kopia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DUBLOWANIE

Wordnet angielsko-polski


1. ( (computer science) a copy of a file or directory on a separate storage device
"he made a backup in case the original was accidentally damaged or erased")
kopia zapasowa, kopia bezpieczeństwa, backup
synonim: computer backup

2. (the act of providing approval and support
"his vigorous backing of the conservatives got him in trouble with progressives")
plecy: : synonim: backing
synonim: championship
synonim: patronage

3. (the act of providing approval and support
"his vigorous backing of the conservatives got him in trouble with progressives")
protekcja, protega: : synonim: backing
synonim: championship
synonim: patronage

Słownik internautów

pomocniczy
zapasowy
zaplecze
kopia zapasowa, kopia bezpieczeństwa
wsparcie

Słownik audio-video Montevideo

kopia zapasowa, kopia bezpieczeństwa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zapasowy