Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria bekon;
bacon and eggs - kulinaria jajka na boczku;
smoked bacon - kulinaria bekon wędzony;
save sb’s bacon - wyciągnąć kogoś z tarapatów;
bring home the bacon - zarabiać na utrzymanie;
rasher of bacon - kulinaria plaster bekonu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (culin) boczek, bekon: ~ and eggs jaja smaone na boczku
(fig):

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bekon, boczek

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wędzonka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s boczek, słonina, bekon

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BEKONOWY

BOCZEK

BEKON

SŁONINA

Wordnet angielsko-polski

(back and sides of a hog salted and dried or smoked
usually sliced thin and fried)
bekon

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

gliniarz, glina, blacharz
policja

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The British writer, Francis Bacon, observed that hope makes a very good breakfast but a rather poor supper.
Brytyjski pisarz Francis Bacon zauważył, że nadzieja jest dobra na śniadanie, ale raczej nie na kolację.

statmt.org

And I was particularly pleased to see that the Council has saved Mr Barroso's bacon by transferring five billion unspent euros into the recovery plan.
Szczególnie ucieszyło mnie, że Rada uratowała dorobek pana Barroso, przeznaczając niewydaną kwotę 5 miliardów euro na plan naprawy.

statmt.org

Hungarians and Austrians have been invited to sit together around the camp fire, eat roast bacon and spend the afternoon dreaming of a borderless Europe.
Zaproszono Węgrów i Austriaków, aby posiedzieli sobie razem przy ognisku, upiekli kiełbaski i przez całe popołudnie snuli marzenia o Europie bez granic.

Goethe Institut

For each of these areas we have defined concrete measures based on the recognition, famously summarised by Francis Bacon four hundred years ago, that knowledge is power.
W odniesieniu do każdej dziedziny określiliśmy konkretne działania opierające się na znanym stwierdzeniu Francisa Bacona sprzed 400 lat, że wiedza to potęga.

statmt.org

In a large, heavy-bottomed saucepan or casserole, warm the olive oil over a medium heat and brown the bacon on all sides.

www.guardian.co.uk

Add the wine, sugar and a wine glass of water, return the bacon to the pan, nestling it down into the vegetables, put on the lid and simmer very gently for an hour to an hour and a half, adding a little more water if it begins to look at all dry.

www.guardian.co.uk

Cut the bacon into thick slices and serve with the red cabbage.

www.guardian.co.uk

A salad of Orkney bacon with soft duck eggs and spinach was underdressed but pleasing all the same.

www.guardian.co.uk

It signalled the emergence of a new breed of people - described by Francis bacon as "merchants of light".

www.guardian.co.uk

Breakfast would be a bacon roll at the Sligachan hotel (01478 650204, sligachan.

www.guardian.co.uk

I can make it all back on the bacon alone.
To zawsze można z niego zrobić bekon.

I think it's because that was the last piece of bacon.
To chyba dlatego, że to był ostatni kawałek bekonu.

My mother makes the best potatoes and bacon in town.
Moja matka przygotowuje ziemniaki na bekonie.

There's a good piece of bacon fat in there for him.
Jest tu dla niego spory kawałek tłustego boczku.

I line up every morning and I'm not allowed bacon for my breakfast.
Co rano stajê w kolejce i nie wolno mi jeœæ bekonu na œniadanie.

Why do you always have to make the bacon so curly?
Dlaczego zawsze musisz robić bekon tak kręcony?

Yeah, order me two sheets of bacon and a pillow.
Dla mnie dwa prześcieradła bekonu i poduszkę.

Obviously not that smart if it ends up as bacon.
Nie do końca, bo daje się przerobić na bekon.

Man, what I’d give for a bacon cheeseburger right now.
Co ja bym teraz dał za bekon i cheeseburgera.

There's a bacon and egg sandwich for you on the range.
Na kuchence czeka na ciebie kanapka z bekonem i jajkiem.

Those odds are for a good reason, Bacon - it won't win!
Nie bez powodu jest sto do jednego. Nie wygra.

I said they'd be better with bacon, but he's one of them vegetarians.
Sugerowałam mu, że lepsze będą z boczkiem, ale on woli same warzywa

Look, they found a manuscript in a packet of bacon.
Spojrzenie, oni zakładają rękopis w paczce bekonu.

You have real bacon, only it's made from soy beans.
Masz prawdziwy bekon, ale zrobiony z soji.

Shut up! - So you know how bacon is greasy?
Zamknij się! - Wiecie jak tłusty jest bekon?

What the hell is that, a baggie full of bacon?
Co to do diabła jest, worek pełen bekonu?

What kind of animal eats all the lettuce but leaves the bacon?
Jakie zwierzę zjada całą sałatę, zostawiając boczek?

I want to paint something that smells of bacon smoke and steam.
Chcę namalować coś, co pachnie wędzonym boczkiem i parą.

You know how hard it is to ruin bacon?
Wiesz, jak ciężko jest zepsuć boczek?

Bacon, lettuce, and tomato on white, just like your other favorite meat.
Bekon, sałata, i pomidor na białym, zupełnie jak Twoje inne ulubione mięsko.

I can fry 'em up in bacon fat for ya.
Mogę usmażyć je z tłustym bekonem.

Roger Bacon was a friar, often writing for the pope.
Roger Bacon był zakonnikiem, często piszącym dla papieża.

Give me 2 slices of bacon and six eggs.
Daj jeszcze bekon i sześć jajek.

Bacon bits. I'm nice because I want to sleep with you.
Moje ty słonko, jestem uprzejmy, ponieważ chcę się z tobą przespać,

You have to decide who's making the bacon and who's cooking it.
Musisz zdecydować, kto zarabia na bekon a kto go smaży.

The sun is shining and the birds singing. The bacon was burnt.
Słońce świeci, ptaszki śpiewają... ...i bekon się przypala.

I never had bacon when I was growing up.
Nigdy nie jadłem bekonu, kiedy dorastałem.

Three eggs over easy, two sausage, six strips of bacon with fries.
Trzy jajka, lekko wysmażone. - Kiełbasa, bekon i frytki.

Cos it feels like I'm just eating a bacon sandwich?
Bo czuję się, jakbym jadła kanapkę z bekonem.

Hey, Floyd, make sure there's no bacon on that chef salad.
Floyd, dopilnuj, żeby nie było bekonu w tej sałatce.

A piece of bread and Polish bacon will do.
Nie przyszedłem do was jeść. Wystarczy chleb i polski boczek.

We keep them clean, don't be mistaken, for kitchen jobs, like trimming bacon.
Trzymamy je w czystości, nie pomyl się, do robót kuchennych, jak strzyżenie bekonu.

Maybe, perhaps, you could bring home the bacon?
Będziesz przynosić bekon do domu?

Francis Bacon said it's impossible to finish the contest without setting the right goal.
Francis Bacon powiedział, że niemożliwe jest ukończenie konkursu bez ustalenia właściwego celu.

Eggs over, bacon crisp, box of jewellery and dry toast.
Jajka na bekonie, pudełeczko z biżuterią i suchy tost.

If you can't deliver the bacon, bring 'em the pig.
Jeśli nie możesz dostarczyć bekonu, przynieś świnię.

You must smell like feet wrapped in leathery, burnt bacon.
Musisz śmierdzieć jak... stopy owinięte w przypalony bekon.

Yes i'll have orange juice, coffee an omelette with cheese and bacon.
Tak poproszę sok pomarańczowy, kawę oraz omlet z serem i bekonem.

Bacon was one of many experimental philosophers hunting for the philosopher's stone.
Bacon był jednym z wielu eksperymentujących filozofów poszukujących kamienia filozoficznego.

I'm just not in the mood for bacon.
Nie jestem po prostu w nastroju na bekon.

It's a bacon, egg and cheese sandwich with pancakes as the bread.
To kanapka z bekonem, jajkiem i serem z naleśnikami zamiast chleba.

That is our beer batter maple bacon spring break cupcake.
To nasza wiosenna piwna babeczka z klonowym bekonem.

And for bacon, you're not so bad yourself.
Ty też jak na gliniarza nie jesteś zły.

I will bring eggs and you will bring bacon'.
Ja dostarczę jajka, a ty bekon”.

All the bacon, lettuce and tomato we'il have on toast.
A bekon, sałatę i pomidora weźmiemy na grzankach.

You wish you'd brought bacon to another galaxy?
Chciałbyś zabrać bekon do innej galaktyki?

Art thou saying that Bacon wrote all of Shakespeare's plays?
Tysiąc sztuki mówiący, że Bekon napisał do wszystkich z gier Shakespeare?

I've discovered that bacon doesn't agree with me.
Odkryłem, że bekon do mnie nie pasuje.