Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna bakteriemia;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

bakteremia

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

bakteriemia, obecność bakterii we krwi

Wordnet angielsko-polski

(transient presence of bacteria (or other microorganisms) in the blood)
bakteriemia
synonim: bacteriemia
synonim: bacteriaemia