Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

examined, reviewed, audited~ bilans - reviewed/audited balance sheet~ okres - reviewed period

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

examined

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. examined
under examination

Nowoczesny słownik polsko-angielski

person being tested