Nowoczesny słownik polsko-angielski

interrogatively

narrowly