Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(instytucja) research
(wzrok) searching
(odkrywczy) exploratory
(dociekliwy) inquiring
prace naukowo-badawcze research and development (work), R&
D

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

research~ instytucja - research body~ pracownik - researcher, research worker

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

researchmetody ~e research methods

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. research komisja ~a study committee prace ~e research work zespół ~y group of researchers

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EXAMINATION

EXPLORATIVE

SEARCHING

INQUIRING

INTERROGATIVE

INVESTIGATIVE

QUESTIONING

EXAM

EXPLORATORY

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

research

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj research, test (ing) ; oprzyrządowanie ~e test rig

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

inquisitive

speculative