Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) badminton, kometka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (game) badminton

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s badminton

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n badminton, kometka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KOMETKA

BADMINTON

Wordnet angielsko-polski

(a game played on a court with light long-handled rackets used to volley a shuttlecock over a net)
badminton, kometka

Słownik internautów

badminton, kometka