Słownik polsko-angielski

marsh; morass; swamp; quagmire
~ nieprzebyte - impassable marsh
~ porośnięte lasem - wooded marsh

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bog, marsh, marshland, swamp
(przen.) morass

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr marsh, swamp, bog, mire
fig. lit. morass

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BOG

MARSH

MIRE

FEN

MORASS

QUAG

SLOUGH

SWAMP

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n marsh, swamp, bog

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

quagmire

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

2 bot. (Ledum) ledum
~ zwyczajne - (Ledum palustre) marsh tea, Dutch myrtle

1 hydrogr. marsh
swamp
bog
fen
morass
quag(mire)
~ fluwiogeniczne - fluviogenic bog
~ górskie upland wetland
~ namorzynowe mangrove swamp
~ ombrogeniczne ombrogenic bog
~ porośnięte trzciną reed swamp
~ słodkowodne freshwater marsh
~ słone geogr. salt marsh, salt water marsh
~ topogeniczne topogenic bog
~ torfowiskowe peat swamp, peat wetland
~ fluwiogeniczne fluviogenic bog

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

moor

Nowoczesny słownik polsko-angielski

cesspool

cess

loblolly

cesspit