Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'beIlbAndn (W sądzie) Kaucja She was released on $5, 000 bailbond (Zwolniono ją za kaucją w wysokości 5000 dolarów) - Good Morning America [program ABC-TV] (1999)