Wordnet polsko-angielski

(a person who tells or invents fables)
fabulist
synonim: bajkopis

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C fabulist

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FABULIST

Nowoczesny słownik polsko-angielski

writer of fables