Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

bacteriostatic adj

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. bacteriostatic