Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj banker's; banking

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

banker'sczek ~ cashier's check

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BANKING