Słownik polsko-angielski

jedn.organ. battalion (400-1200 żołnierzy)
~ artylerii - artillery battalion
~ budowlany - construction battalion
~ chemiczny - chemical battalion
~ czołgów - tank battalion, armour battalion, armoured battalion
~ desantowo-szturmowy - assault battalion
~ desantu morskiego - amphibious battalion
~ desantowy - lotn. landing battalion
~ inżynieryjno-saperski - zob. ~ wojsk inżynieryjnych -
~ kawalerii - hist.wojsk.; UK regiment; US squadron
~ logistyczny - logistics battalion
~ łączności - communications battalion, signal battalion
~ medyczny - medical battalion
~ niszczycieli czołgów - tank destroyer battalion
~ piechoty - infantry battalion
~ piechoty zmotoryzowanej - motorized infantry battalion
~ pocisków rakietowych - artillery missile battalion
~ powietrzno-desantowy - airborne assault battalion
~ przeprawowy - amphibious construction battalion
~ rakietowy - rocket battalion
~ remontowy - repair battalion
~ rozpoznania - reconnaissance battalion
~ samodzielny - independent battalion
~ sanitarny - ambulance battalion
~ saperów - engineer battalion; UK field engineer battalion
~ spadochronowy - paratroop battalion, parachute battalion
~ strzelców (piechoty) - rifle battalion
~ szturmowy - assault battalion, shock battalion, storm battalion
~ transportowy - transport battalion
~ transportowy do przewozu wojsk - troop-carrying transport battalion
~ transportu morskiego - navy cargo handling battalion
~ utrzymania - maintenance battalion
~ wojsk chemicznych - chemical battalion
~ wojsk inżynieryjnych - engineer battalion
~ wojsk rakietowych - missile battalion
~ wsparcia - support battalion
~ wsparcia ogniowego - fire support battalion
~ zadymiania - smoke battalion
~ zaopatrzenia - supply battalion
~ zaopatrzenia w sprzęt - ordnance supply battalion
~ zmechanizowany - mechanized battalion
~ zmotoryzowany - motorized battalion
~ zwiadowczy - intellitgence battalion

Wordnet polsko-angielski


1. (common Eurasian sandpiper
the male has an erectile neck ruff in breeding season)
ruff, Philomachus pugnax
synonim: bojownik
synonim: bojownik batalion
synonim: bojownik zmienny
synonim: biegus bojownik
synonim: bojownik odmienny

2. (an army unit usually consisting of a headquarters and three or more companies)
battalion: : synonim: baon

3. (an army unit usually consisting of a headquarters and three or more companies)
battalion: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

battalion

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (mil) battalion

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m wojsk. battalion

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HOST

RUFF

SANDPIPER

REEVE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m battalion
~ zme-chanizowany mechanized battalion

Nowoczesny słownik polsko-angielski

group of soldiers