Wordnet polsko-angielski

(serving as an essential component
"a cardinal rule"
"the central cause of the problem"
"an example that was fundamental to the argument"
"computers are fundamental to modern industrial structure")
cardinal, central, fundamental, key, primal
synonim: centralny
synonim: główny
synonim: rdzenny
synonim: wytyczny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(dot. bazy) base
(podstawowy) basic, elementary

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

basic~ rok - base/basic year~ stawka podatkowa - standard tax rate

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

basis ~a stopa procentowa base rate~a wartość rynkowa base market value punkt ~y basis point ryzyko ~e basis riskstawka ~a basis rate

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. basis punkt ~y basis point

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

basic

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj base

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

baseman