Wordnet polsko-angielski

(dealing with the geographical distribution of animals and plants)
biogeography

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

biogeography